Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Lege pentru bone adoptată de Senat

Publicat

pe

Plenul Senatului a aprobat, ieri, o iniţiativă legislativă privind reglementarea profesiei de bonă, în scopul serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului. Senatul este prima cameră sesizată. Proiectul este semnat de mai mulţi parlamentari PSD, PNL, PDL, PPDD, PC. Serviciile furnizate de bonă sunt servicii pentru armonizarea vieţii de familie cu viaţa profesională, aşa cum sunt reglementate de legea 292/2011 a asistenţei sociale. Proiectul a fost aprobat cu amendamentele Comisiei de învăţământ, amendamente potrivit cărora bonă poate fi orice cetăţean român sau străin, cu domiciliul sau reşedinţa legală în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa părinţilor şi orice persoană străină cu drept de muncă în România sau dacă posedă diplomă recunoscută sau echivalată pentru domeniul de activitate.

Persoanele care vor exercita această profesie trebuie să fie apte din punct de vedere medical şi psihologic, această condiţie urmând a se dovedi cu un raport eliberat în condiţiile legii şi sunt obligate să nu aibă antecedente penale dovedite prin certificat de cazier judiciar. Prin titlul oficial de calificare a bonelor se înţelege certificatul de calificare, diploma sau un alt titlu de bonă recunoscute sau echivalate, documentele care atestă îndepinirea acestei profesii urmând a fi actualizate anual.

Nu poate fi bonă persoana care a fost condamnată definitiv pentru o faptă penală, persoana care, în exercitarea profesiei de bonă, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, dar şi persoana care locuieşte cu alte persoane condamnate definitiv pentru fapte penale sau persoana decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească, ori persoana care suferă de boli cronice transmisibile, persoana care este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope sau persoana căreia i s-a retras atestatul de asistent maternal, potrivit MEDIAFAX. Bona poate oferi simultan servicii de îngrijire şi supraveghere pentru cel mult patru copii, cu vârste între 3 luni şi 4 ani, iar pentru copiii de peste 4 ani, bona poate oferi, simultan, servicii de supraveghere pentru cel mult 6 copii.

Atribuţii minime: îngrijirea şi supravegherea copilului, hrănirea copilului, acordarea primului ajutor, în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului, informarea reprezentanţilor legali cu privire la evoluţia copilului precum şi informarea de urgenţă a angajatorului cu privire la apariţia unor situaţii deosebite în privinţa copilului, însoţirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare proprii vârstei. Exercitarea acestor atribuţii se face în baza unui plan de activităţi, stabilit de comun acord cu părinţii, în funcţie de nevoile copilului şi ale familiei acestuia. Un alt articol menţionează faptul că bona răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor acestei legi şi ale reglementării legale privind activitatea persoanei juridice unde este angajată. Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia şi sancţiunile sunt prevăzute în statutul profesiilor şi, după caz, în reglementarea specifică persoanei juridice în slujba căreia se află bona, scrie sursa citată. Bona care nu este angajată a unei persoane juridice răspunde, conform legii, pentru activităţile pe care le desfăşoară în exercitarea profesiei. Angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a încheia un contract de muncă pentru bone.

Continue Reading

© 2021. Toate drepturile rezervate.