48 de proiecte de cercetare câştigate de Universitatea din Craiova

În luna noiembrie a anului trecut s-a desfăşurat o competiţie internă pentru tinerii cercetători (cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi) din cadrul Universităţii din Craiova. Ieri, conducerea Universităţii din Craiova a semnat contractele de cercetare pentru 48 de proiecte declarate câştigătoare în urma competiţiei. Prin proiectele realizate, se doreşte o promovare mai intensă a Universităţii din Craiova atât la nivel naţional cât şi internaţional. Bugetul total alocat acestei competiţii a fost de circa 700.000 lei, fondurile provenind din veniturile proprii ale Universităţii. Proiectele de cercetare câştigătoare se vor derula în continuare pe parcursul anului 2014 şi în urma acestora se propun ca rezultate: publicarea de articole în reviste indexate ISI, în reviste indexate în baze de date internaţionale, participarea la conferinţe internaţionale de prestigiu, publicarea de cărţi, realizarea de brevete/produse cu drept de proprietate intelectuală.

Sperăm ca prin aceasta să crească capacitatea de cercetare a Universităţii din Craiova, tinerii noştri să se formeze pentru cercetare, să poată să aplice în viitor la proiectele finanţate în programul Orizont 2020 de către U.E, de asemenea sperăm să crească lizibilitatea pe plan internaţional şi naţional a Universităţii din Craiova, sperăm să crească prestigiul şi să avem o clasificare mai intensă a Universităţii din Craiova.
A declarat Costel Ionaşcu, prorector

Pentru a continua cercetarea, tinerii vor fi sprijiniţi în continuare cu un buget mai mare, în jur de 2 miliarde lei vechi. Cercetările s-au făcut de către cadrele didactie ale celor zece facultăţi a Universităţii din Craiova printre care zece proiecte au fost de cercetare interdisciplinară şi 38 proiecte de cercetare avansată.

Am reuşit să echilibrăm bugetul Universităţii, ideea conducerii Universităţii este să stimuleze performanţa şi cercetarea interdisciplinară, să premieze tinerii cercetători, de aceea vă rog pe cei mai tineri cercetători să permanetizaţi echipele de cercetare şi să va constituiţi în echipe permanente sau în centre de cercetare, am în intenţie o federalizare a acestor echipe şi centre de cercetare pe învăţământul tehnic, pe ştiinţe exacte şi pe învătământul socio-uman în aşa fel încât aceste echipe să devină mai funcţionale şi să permanetizăm o colaborare între diversele segmente de cercetare ale Universităţii.
Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii din Craiova

Pentru a putea duce până la capăt cercetările, cei care au intrat în această competiţie vor fi sprijiniţi mai departe de către Universitatea din Craiova.

Aveţi toată deschiderea Universităţii, sperăm ca eforturile pe care Universitatea din Craiova le face să se transpună şi în proiecte de cercetare pe care să le atragem din exterior.
A concluzionat Dan Claudiu Dănişor

30 burse doctorale şi 40 de burse postdoctorale pentru cercetători

Urmare a unei activităţi intense a departamentului de proiecte europene a fost admis pentru finanţare un proiect pe fonduri europene de burse doctorale şi postdoctorale în care Universitatea din Craiova este coordonator şi care va aduce colegilor noştri cercetători 30 burse doctorale şi 40 de burse postdoctorale.
Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii din Craiova

Populare

Recomandări