Controale în sănătate pe bandă rulantă

Sfârşitul anului 2013 a fost destul de încărcat pentru sistemul medical.  În asistenţa medicală primară au fost efectuate zece acţiuni de control tematic, în urma cărora au fost constatate mai multe deficienţe.

Au fost identificaţi pensionari care au beneficiat  nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună. Aceştia au declarat  că nu au alte venituri suplimentare pensiei, deşi figurau în evidenţele ANAF cu venituri impozabile. Compensarea suplimentară de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90% prescrise de medicii de familie  pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii, se va recupera de la persoanele care au beneficiat nelegal de acestea.

Totodată, au fost identificaţi şi medici care au prescris medicamente compensate 90% fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia sau au prescris medicamente în cadrul programului, deşi pensia depăşea 700 de lei.  Pentru nerespectarea procedurii legale privind prescrierea medicamentelor compensate 90%, furnizorii au fost sancţionaţi cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90%.       

Au fost medici care nu au respectat obligaţia contractuală privind respectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fiind sancţionaţi cu Avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat. Au fost efectuate trei controale operative la medici de familie pentru: verificarea modului de eliberare a concediilor medicale şi s-a constatat că au fost respectate prevederile legale în vigoare, precum şi verificarea realităţii serviciilor medicale raportate de cabinetele medicale în luna anterioară şi s-a constatat că există documente justificative pentru serviciile  medicale solicitate la decontare.
A precizat Cristina Mîndreci, expert relaţii publice în cadrul C.A.S. Dolj

Controale  şi la ambulatoriu

La furnizorii de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu au fost efectuate două controale tematice, constatându-se că sunt respectate obligaţiile contractuale şi totodată un control operativ privind verificarea realităţii raportărilor la CAS Dolj în luna anterioară, constatându-se că sunt respectate obligaţiile contractuale. La furnizorii de servicii clinice s-au desfăşurat patru acţiuni de control tematic, la un furnizor fiind identificate  servicii medicale acordate unor persoane care figurau internate.

La furnizorii de servicii clinice s-au desfăşurat două acţiuni de control operativ, constatându-se următoarele deficienţe: acordarea de servicii medicale la persoane care nu au prezentat dovada calităţii de asigurat; necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă primară de la nivelul cabinetului medical şi consemnarea eronată a  CNP-ului unui asigurat pe prescripţia medicală si raportarea eronată a acesteia. La furnizorii de servicii spitalicesti de tip spitalizare de zi, a avut loc o acţiune de control tematic. În urma acesteia, am depistat că nu există condică de medicamente pentru tratamentele aplicate in cadrul  spitalizării de zi, dar şi  situaţii când la externare nu se eliberează prescripţii medicale în regim compensat şi gratuit, dispunându-se măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
A completat Cristina Mîndreci, expert relaţii publice în cadrul C.A.S. Dolj

Populare

Recomandări

Mehedinți. Un jandarm participă la ”Internațional Stars Tournament”

Un jandarm mehedințean participă la competiția sportivă ,,Internațional Stars...

Paraşutist român mort în timpul unui exerciţiu de antrenament, în Polonia

Un paraşutist român şi-a pierdut viaţa într-un cumplit accident,...

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică

Coreea de Nord a lansat duminică o rachetă balistică...