Apă de la Calafat pentru Ciuperceni

Date:

Doljenii din Ciupercenii Vechi vor avea apă potabilă şi canalizare. Apa va fi adusă de la staţia de tratare Calafat. Compania de Apă Oltenia (CAO) SA a anunţat semnarea Contractului de Lucrări CL9 – „Reţele de apă în Ciupercenii Vechi, aducţiune apă de la Calafat, gospodărie de apă, reţea canalizare, colector de transfer Calafat”.

Compania de Apă “Oltenia” SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.
CAO

Contractul de lucrări vizând Ciupercenii Vechi a fost semnat miercuri. O asociere de două firme va executa lucrarea în termen de 12 luni de la emiterea ordinului de începere.
Valoarea contractului este de  9.358.336,85 lei, fără TVA.

În cadrul contractului, structurat pe 3 Obiecte – Conducta de aducţiune,  Reţele de distribuţie apă potabilă şi Reţea de canalizare, se vor executa: conducta de aducţiune a apei potabile pentru alimentarea cu apă a localităţii Ciupercenii Vechi care transportă apă potabilă din staţia de tratare Calafat,  aceasta având o lungime de 7916 m şi 30 de cămine de vane; reţeaua de distribuţie a apei potabile nou proiectate, cu o lungime totală de 12927 m, va alimenta cu apă potabilă consumatorii din localitatea Ciupercenii Vechi; staţia de clorare este amplasată în incinta gospodăriei de apă nou proiectată, alături de rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 300 mc şi de staţia de pompare a apei către consumatori ; staţia de pompare va aspira apa din rezervorul de 300mc, şi o va pompa în reţeaua de distribuţie a apei din localitatea Ciupercenii Vechi, asigurând în orice punct al reţelei de distribuţie o presiune minimă a apei de 17mCA, la un consum orar maxim.
CAO

De asemenea, se va construi o reţea de canalizare menajeră, care va prelua apele uzate de la consumatorii din localitate  având lungimea totală de 11959 m şi vor fi montate 3 staţii de pompare ape uzate menajere prevăzute cu instalaţii de automatizare.

Staţia de epurare va asigura evacuarea în emisar a unei ape epurate, ai cărei parametri calitativi vor respecta prevederile normativelor NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, conform HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
CAO

Share post:

ULTIMA ORĂ
Recente

Rolul iodurii de potasiu și cum poate fi obținută în cabinetele medicilor craioveni

Odată cu recomandările făcute de ministrul Rafila în privința...

A început reabilitarea termică din Craiova

A început reabilitarea termică a primelor 400 de apartamente...

Penitenciarul Craiova. Expoziție de obiecte artizanale și decorative

Șase femei private de libertate s-au implicat în confecționarea...