ANUNȚ DE INTENȚIE – Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

ANUNȚ DE INTENȚIE – Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Informații generale SOLICITANT PRIVAT: Denumirea solicitantului: ELECTROVALCEA SRL

Adresa sediu social/corepondență: Ramnicu Valcea, Str. Ferdinand, Nr. 19, Judet Valcea

Date de contact: tel 0784.251.411, fax 0250.739.188, email electrovalcea@yahoo.com