Spitalul din Segarcea, modernizat cu 50 milioane lei

Spitalul din Segarcea, modernizat cu 50 milioane lei

Spitalul Orăşenesc Segarcea va fi modernizat, anunţă Ministerul Dezvoltării, valoarea lucrărilor fiind estimată la aproape 50 milioane lei.

Reprezentanţii Ministerului au informat că Guvernul României a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru „Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spital Orășenesc Segarcea, jud. Dolj”, în ultima şedinţă.
Conform acestora documentaţia avizată iniţial a trebuit modificată.
„Documentația, avizată iniţial în anul 2018, a necesitat modificări în vederea reevaluării valorice datorate schimbărilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie în perioada 2018 – 2019, precum și a abrogării OUG 85/2018 și HG 363/2010 privind standardele de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice.
De asemenea, reavizarea indicatorilor tehnico-economici a fost justificată și de anularea pe motiv de neprezentare a ofertanților în cadrul celor 2 proceduri de achiziție publică organizate în 2018 la nivelul Companiei Naționale de Investiții.

Pe perioada derulării acestor proceduri de achiziție publică au fost transmise mai multe solicitări de clarificări din partea potențialilor ofertanți care precizau că bugetul estimat este insuficient pentru realizarea lucrărilor propuse. Astfel, valoarea de investiție a fost modificată de la 26.63.558 lei la 40.875.463,48 lei”, arată reprezentanţii Ministerului Dezvoltării. Valorea totală a proiectului, cu TVA, ce va fi realizat prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), este de 48.875.463,48 lei
Soluția tehnică propusă prin documentația avizată anterior nu s-a modificat în urma reavizării indicatorilor tehnico-economici, mai arată Ministerul.
Lucrările ce urmează a fi realizate sunt: reabilitarea corpului ambulatoriu (afectat de incendiu în luna ianuarie 2015); reabilitarea și extinderea corpului pediatrie; modernizarea corpului bloc alimentar și spălătorie; reabilitarea și extinderea corpului spitalului.

Durata estimativă pentru realizarea proiectului este de 28 de luni (4 luni etapa de proiectare și 24 de luni cea de execuție).