Bisericile trebuie să se înregistreze într-un registru al Fiscului

Bisericile trebuie să se înregistreze într-un registru al Fiscului
Toate bisericile sau orice alte entităţi de cult vor fi obligate să se înregistreze într-un registru gestionat de ANAF, Fiscul anunţând ce formulare trebuie să completeze, scrie Adevărul.
Entitatea/unitatea de cult se înscrie în registru dacã, la data depunerii cererii, îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) desfãşoarã activitatea în domeniul pentru care a fost constituitã;
b) a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevãzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevãzute de lege;

e) nu a fost declaratã inactivã, potrivit art.92 din Codul de procedurã fiscalã.

Cererea se completeazã cu ajutorul aplicaţiei informatice afişatã pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţã. Împreunã cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune şi certificatele de atestare fiscalã eliberate de organele fiscale locale, în a cãror evidenţã aceasta este înregistratã ca plãtitor de impozite şi taxe locale.

ANAF va soluţiona cererile în termen de 10 zile de la depunere.

Registrul va cuprinde urmãtoarele informaţii:

 a) denumirea entitãţii/unitãţii de cult;
b) codul de identificare fiscalã;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în registru;
e) data radierii din registru;
f) informaţii privind înscrierile şi radierile în/din registru.

Registrul va fi public, potrivit legii, se va afişa pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice.