Mehedinți: Problemele de fond funciar din județ nu s-au rezolvat

Mehedinți: Problemele de fond funciar din județ nu s-au rezolvat

În calitate de președinte, prefectul județului, Nicolae Drăghiea, a condus zilele trecute ședința Comisiei Județene de Fond Funciar Mehedinți. Membrii comisiei au analizat cele 82 dosare, sosite de la 34 comisii locale de fond funciar din județ, care au vizat în principal: cartografierea unor titluri de proprietate pentru diverși autori, validarea sau invalidarea unor anexe, rectificarea unor titluri de proprietate. După analizarea fiecărui dosar în parte, în 62 de cazuri membrii comisiei au dispus soluții de admitere a solicitării, diferența fiind restituită comisiilor locale pentru completare și conformarea documentelor. În partea a doua a ședinței, prefectul Nicolae Drăghiea a supus spre analiza comisiei observațiile formulate la proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Județene de Fond Funciar Mehedinți. După dezbaterea propunerilor, regulamentul a fost aprobat și va fi pus în aplicare.