DESPRE CULTURA DE AZI – Ion Cristofor, un scriitor total

DESPRE CULTURA DE AZI – Ion Cristofor, un scriitor total

De Cristo (aşa-i zic eu) mă leagă o prietenie de ani de zile, începută la Festivalul Naţional de Poezie ,,Al. Macedonski”, unde am primit, amândoi, nişte premii acordate de A.M.R. şi unde am aflat (de la el), că era coleg de serviciu, la Primăria din Cluj-Napoca, cu vărul meu dinspre tata şi prieten cu vărul meu dinspre mama, Daniel Moşoiu, de la Radio Cluj. N-am bănuit că are o bibliografie aşa de stufoasă. Aşadar, ca să nu mai mănânc din spaţiu tipografic alocat de Jurnalul Olteniei, vin şi vă zic: Ion Cristofor (pseudonimul lui Ioan Cristofor Filipaş) s-a născut la 22 aprilie 1952, în comuna Geaca (jud. Cluj), într-o familie de ţărani (Aurel şi Rozalia, n. Trif). A absolvit Liceul industrial energetic din Cluj-Napoca (1972) şi Facultatea de Filologie din Cluj, secţia română-franceză (1976). Dr. în filologie cu lucrarea Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune (2001) şi masterand al Fac. de Ştiinţe Politice, Adm. şi ale Comunicării (2006).

A fost redactor la revista Echinox (1974-1976); redactor la revista Tribuna (1987-2002; din 2002, membru în C. C. al revistei); director al Ed. Mesagerul din Cluj-Napoca (1997-1998); şef serviciu şi şef de birou la Primăria municipiului Cluj-Napoca din 1999 până în 2017. Actualmente este pensionar, nu şi din cultură/ literatură, secretar de redacţie la revista „Oraşul”. Redactor asociat la revista Bucovina literară (1998-1999), secretar de redacţie la revista Cetatea culturală între 1999-2003; 2006-2009, secretar de redacţie din 2017 la revista Oraşul, membru al Comitetului Director al U.S.R. din 2018.

A colaborat la principalele reviste culturale din România, dar şi la publicaţii din SUA, Israel, Canada, Tunisia ş.a. Poeziile sale au fost traduse în antologii şi reviste literare din: Suedia, Anglia, Irlanda, Iugoslavia, Bulgaria, Japonia, Franţa, Macedonia, Slovenia, Cehia, Italia, Danemarca, Albania, Spania, Canada, Portugalia etc. Opera tipărită: În odăile fulgerului, poezii, Ed. Dacia, 1982, cu o prefaţă de Petru Poantă; Cina pe mare, poezii, Ed. Dacia, 1988; Aron Cotruş, exilatul, istorie literară, Ed. Napoca Star, 1999) – premiul pentru istorie literară al U.S.R, filiala Cluj; Scriitori belgieni, eseuri, Ed. Napoca Star, 2000, Scriitori din Ţara Sfântă, eseuri, Ed. Napoca Star, 2000, vol. I; Seneffe sau vocaţia dialogului, interviuri, Editura Napoca Star, 2000; Marsyas, poezie, Editura Dacia, 2001 – Premiul pentru poezie al U.S.R, filiala Cluj pe anul 2001; Scriitori din Ţara Sfântă, eseuri, Editura Napoca Star, 2002, vol. II; Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune, istorie şi critică literară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003; Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin, Editura Napoca Star, 2003; Scriitori din Ţara Sfântă, eseuri, Editura Napoca Star, 2004, vol. III; Casa cu un singur perete, poezie, Editura Studia, 2004; Sărbătoare la ospiciu, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004; Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin, ediţia a II-a, Editura Napoca Star, 2005; Amurgul dimineţii. Convorbiri cu Gabriel M.Gurman, Editura Napoca Star, 2005; Francofonie şi dialog, Editura Napoca Star, 2006; Românitate şi exil, Editura Napoca Star, 2006; Belgia sau regatul poeţilor, eseuri, Editura Napoca Star, 2007; O cuşcă pentru poet, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; Oameni, gânduri şi cărţi, interviuri, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, Angore et taedio,poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 200; Cine a dat foc Romei, poezie, Editura Dacia XXI, 2010; Geamantanul de sticlă/The Glass Suicase, poezie (ediţie bilingvă româno-engleză, traducere de Dan Brudaşcu), Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2011; Orchestra de jazz, poezii, Editura Napoca Star, 2012; Româneşte la Ierusalim, eseuri, Editura Napoca Star, 2012; 2003, ediţía a II-a ; Gramofonul de pământ, poezii, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014; Însemnări de pe pluta Meduzei, eseuri, Editura Napoca Star, 2014; Nopți de jazz/Nuits de jazz (poezie, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2015); Voci din diaspora (interviuri, Editura Napoca Star, 2017); Cronica stelelor, poezii, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018; Vida de reserva/ Viaţa de rezervă, poezii, ediţie catalană-română, Ed. Napoca Star, 2018.

Premiul Universității din Freiburg (Germania) pentru publicistică (1996), Diploma de onoare a Centrului Cultural Israelian-Român din Tel Aviv (2002), Diploma de onoare a Cercului Cultural din Haifa (2002), Diploma de excelenţă a Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română şi medalia „Terra Sancta” (2018). Colaborator la Dicţionarul scriitorilor români, coordonare şi revizuire ştiinţifică de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (1995, 1998, 2001, 2002); Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu( 2001); Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004; Dicţionarul biografic al scriitorilor români, coordonat de Aurel Sasu (2005) ş.a..

Traduceri din literatura universală: Tahashi Arima, Umbra lui Ulise, 1996; Alain Petre, Izbitura luminii/Le heurt de la lumière, ediţie bilingvă, 1998; Alain Jadot, Kechup, maioneză, muştar, Berlin, 1998; Paul Emond, Iubiri imposibile, 1999; Philippe Jones, Fragmente de cer, 2000 Lecţia tenebrelor. Poeţi belgieni de limbă franceză, 2000; Liliane Wouters, Jurnalul scribului, ediţie bilingvă, 2003; Poeţi din Kansai, Antologie de poezie japoneză contemporană, 2004; Florilegiu de poezie japoneză de azi, 2006; Poeţi din Tunisia, 2010.

Referinţe critice (în volume, selectiv): Petru Poantă, Radiografii II, 1983; Victor Felea, Aspecte ale poeziei de azi, III, 1984; Marian Papahagi, Cumpănă şi semn, 1990; Nicolae Steinhardt, Monologul polifonic, 1991; Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, 1993; Dicţionarul scriitorilor români, coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, vol. I, 1994; Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni, 1996; Ştefan Borbély, Xenograme, 1997; Ion Pop, Pagini transparente, 1997; Marin Mincu, Poezia română actuală, 1998; Paul Grigore, Vocaţia luminii, 1999; Petru Poantă, Dicţionar de poeţi. Clujul contemporan, 1999; Ion Bogdan Lefter, Scriitori români din anii ’80-’90. Dicţionar bio-bibliografic, vol. I, A-F, 2000; Marin Mincu, Poeticitate românească postbelică, 2000; Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti, 2001; Diana Adamek, Transilvania şi verile cu polen, 2002; Marian Barbu, Trăind printre cărţi, vol. I, 2001, vol.II, 2002; Irina Petraş, Feminitatea limbii române, 2002; Nicolae Oprea, Literatura “Echinoxului”, 2003; Alexandru Pintescu, Retorica aproximaţiei, 2004; Dumitru Chioaru, Developări în perspectivă, 2004; Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, vol. I, 2004; Irina Petraş, Clujul literar, 2005; Ion Pop, Echinox. Vocile poeziei, 2008; Mircea A.Diaconu, Atelierele poeziei, 2005; Geo Şerban, Poezia română contemporană. Mărci stilistice, 2010; Viorel Mureşan, Colecţia de călimări, 2011; Simona-Grazia Dima, Blândeţea scorpionului, 2011; Elvira Iliescu, CV… cu maeştri, 2011; Mircea Opriţă, Serile cu poezie şi poeţi,2015;. Nicolae MANOLESCU, în România literară, nr. 14, 23 martie 2018.

Premii literare: Premiul Universităţii din Freiburg şi al revistei Zborlu a nostru pentru contribuţia adusă la cunoaşterea problemei aromâneşti (1996); Premiul pentru traducere al Festivalului Internaţional Lucian Blaga, ediţia 1996, pentru vol. Takashi Arima, Umbra lui Ulise, Editura Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996; Premiul special pentru poezie al Festivalul Internaţional Lucian Blaga, Ediţia 1997; Premiul pentru istorie literară al U.S.R, Filiala Cluj, pentru vol. Aron Cotruş, exilatul, 1999; Premiul Sindicatului “Civitas” pentru volumul Aron Cotruş, exilatul (1999); Premiul pentru traducere al U.S.R., Filiala Cluj, pentru vol. Philippe Jones, Fragmente de cer, 2000; Marsyas, poezie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 – Premiul pentru poezie pe anul 2001, Uniunea scriitorilor, filiala Cluj; Diplomă de onoare a Centrului Cultural Israelian-Român din Tel Aviv, 2002; Diplomă de onoare a Organizaţiei Israelienilor Originari din Dorohoi, Haifa (Israel), 2002; Premiul special pentru poezie al Festivalului Internaţional Lucian Blaga, Ediţia 2003. Premiul Sindicatului “Civitas” pentru volumul Sărbătoare la ospiciu (2004); Premiul U.S.R., Filiala Cluj, pentru volumul Sărbătoare la ospiciu (2004), Premiul Henri Jacquier al Centrului Cultural Francez din Cluj-Napoca pentru volumul Românitate şi exil (2006); Premiul Henri Jacquier al Centrului Cultural Francez din Cluj-Napoca pentru volumul Poeţi din Tunisia (2011). Premiul Revistei Convorbiri literare pentru poezie(2015); Premiul II la Concursul Alexandru Macedonski, Craiova (2014?); Premiul pentru critică al revistei eCreator (2016); Premiul I la Festivalul de poezie şi folclor Armonii de Primăvară (Viseu de sus, 2018); Diploma de „Om al anului 2017” şi medalia de argint Terra Sancta (Israel, 2018); Traduceri din opera originală în alte limbi, Prezent în antologiile: Young poets of a new Romania, Translated by Brenda Walker with Michaela Celea-Leach, Selected and edited by Ion Stoica, Introduced by Alan Brownjohn, Forest Books, London & Boston, 1991; Contemporary East European Poetry, de Emery Edward George, Oxford University Press, 1993. Poèmes de Roumanie, traductions de Mihaï Zaharia, în Cahiers Bleus, nr. 2, 1990, Troyes (Franţa); Vid tystnadens bord. Panorama över samtida rumänsk poesi i urval, översättning och presentation av Jon Milos, Brutus Östlings Bökforlag Symposion, Stockholm / Stehag, 1998; Cîntecul Stelelor/Il Canto delle stelle, Antologie de Aurel Rău şi Adrian Popescu. Traducere de Ştefan Damina şi Bruno Rombi, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004; Irina Petraş, Poètes roumains contemporains, Écrits des Forges, Trois-Rivières, Québec (Canada), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2000; Un pahar cu lumină/Pohárnyi fény. Poeţi contemporani clujeni, /Kolozsvári kortars költök, Editura Tinivár, Cluj-Napoca, 2005; Voices of contemporary romanian poets, Selection and English version by Dan Brudaşcu, Sedan Publishing House, Cluj-Napoca, 2007; Voices of contemporary romanian poets, ediţie bilingvă engleză-coreeană Suwon ,Coreea de Sud, 2007; Kortars Roman Koltok, AB-ART, Antologie de Balazs F.Attila, Pozsony, 2007;
Antologia Sucasnej Rumunskej Lyriky, Zostavil a redigoval Balazs F.Attila, Bratislava/Vlăhiţa, 2007; Tahle ctvrt je nase, Soucasni rumunsti basnici, AB-ART, Praga/Bratislava, 2008; Balazs F. Attila, Szabadulas a gettobol, AB-Art, Bratislava, 2008; Voci ale poeților români, Antologie de poezie bilingvă (română- coreeană, Suwon , Coreea, 2009. Traducere de Zong suk Park şi Chang-soo Ko. Pesniki, čakajoči na angela. Antologia sodobne transilvansk, Kud Apokalipsa, Zsolt Lukacs, Slovenia, 2009.

Veus paralel.les 9. Dels Carpats a la Serra d, Alcoi: Vuit poetes /Voci paralele 9 . Din Carpaţi la Serra d´Alcoi: opt poeţi (ediţie bilingvă, Institució de les Lletres Catalanes, Barcelona, 2011); “PIETA“ – Anthologie rumänischer Lyrik (traducere de Christian Schenck, Dionysos, 2018); Participări şi colaborări în cadrul unor evenimente naţionale/ internaţionale relevante.

Nu-mi mai rămâne spaţiu decât să spun că e profilul scriitorului total, asupra căruia voi reveni, nu ca prieten, ci ca un cititor avid al creaţiei sale.