ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ, SĂPTĂMÂNA 21 MAI – 27 MAI 2018

Home Oltenia Dolj ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ, SĂPTĂMÂNA 21 MAI – 27 MAI 2018
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ, SĂPTĂMÂNA 21 MAI – 27 MAI 2018

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar

de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

21.05

09:00 – 17:00

Cârcea

PTA 6 Cârcea (Nitela), PT UM Radar Cârcea, PTA Fermă Cârcea, PT terţi: PT Depozit FNC Cârcea – SC Multibond Dural, PT Dumiservcar, PT Flux Arena

10:00 – 18:00

Ciupercenii Noi

PTA 3 Ciupercenii Noi

09:00 – 13:00

Craiova

PT 321 – str. Împăratul Traian, blocurile: H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, H 10, C 14, C 15, C 17, C 21, C 22, C 23, C 16 A, C 16 B, străzile: Înfrăţirii, Sfinţii Apostoli, Mihail Moxa, blocurile: 8 a, 8 b, 8 c, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, N 5, N 10

12:00 – 16:00

PT 55 – str. Calea Bucureşti, blocurile: P 2, P 3, P 4, P 5, C 6, C 7, D 11, D 12, I 11, A 8, centrala termică, străzile: Horia, Nanterre, Cloşca

10:00 – 14:00

PT 72 – str. Calea Bucureşti, blocurile: A 11, A 12, A 13, E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, străzile: Horia, Mircea Cel Bătrân

12:00 – 16:00

PT 207 – străzile: Brestei, Fluturi, Odoblejea, blocurile: d 15, d 17, d 19, d 21, d 23

09:00 – 17:00

Ţuglui

Vîrîţi (Jiul) – integral

09:00 – 17:00

Vela

Vela, Suharu, Viorica, Gubaucea, Bucovicior, Bechet (Orodel), Călugărei, Verbicioara, Verbiţa – integral, PT Staţie Pompare Cornu, PT terţi: PT Moară Verbicioara, PT Gospodărie Apă Călugărei

09:00 – 17:00

Leamna

PTA Leamna de Jos

22.05

10:00 – 18:00

Afumaţi

PTA SMA Covei

09:00 – 13:00

Craiova

PT 461 – cartier Sărări – Siloz – blocurile: K 2 – K 13

12:00 – 16:00

PT 62 – străzile: România Muncitoare, C.R. Motru, Împăratul Traian, A.I. Cuza, Decebal

10:00 – 14:00

PT 6 (PA 1 Cocor) – Liceul de Artă, Casa Armatei, b-dul 1 MAI, blocurile: 1 B, 1 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 F, 6 E, străzile: Gheorghe Chiţu, Gheorghe Doja, Arţarului – blocurile: M 4, M 5, M 6, M 7, M 8, M 9, M 10, M 11, M 12, M 13, M 14, străzile: Deva, Buziaş, Calea Unirii, Dealul Spirei, Matei Basarab

12:00 – 14:00

PT 535 – SIF Oltenia, străzile: Toporaş, Tufănele, Trifoiului, Albăstrele, Verdi, Măcinului, Nufărului, Micşunele, Aristizza Romanescu, PT tert – PTAb 676 SC REWE (Magazin PENNY – Craioviţa – b-dul Tineretului, nr. 18A)

09:00 – 17:00

Gherceşti

Lânga, Ungureni, Ungurenii Mici, Luncşoru – integral, PT terţi: PT Ilie Iftimie, PTA Casa Ethos, PTA 2 Casa Ethos

09:00 – 17:00

Leamna

PTA Leamna de Jos

09:00 – 17:00

Calafat

PTA 2 Golenţi

08:30 – 16:30

Moţăţei

PTA 2 Dobridor

23.05

10:00 – 18:00

Pleniţa

PTA 4 Pleniţa

09:00 – 16:00

Craiova

PT 318 – străzile: Horia, Nanterre, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, I 10, C 4, C 5, D 9

09:00 – 17:00

PTA 1 Ciupercenii Vechi

10:00 – 12:00

PT 87 – Facultatea de Mecanică Craiova, Cămine TCM, bl. R 10 – Calea Bucureşti

12:00 – 15:00

PT 84 – străzile: Lipscani, Oltețului, Grivița Roșie, Romain Rolland, blocurile: 156, B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, D 1, D 2, Casa Albă, A. I. Cuza

08:30 – 16:30

Calafat

PTA 1 Golenţi

08:00 – 16:00

Amărăştii de Jos

PT SI SPL 2 Ocolna

24.05

09:00 – 16:00

Craiova

PT 61 – străzile: 13 Septembrie, Dreptăţii, Împăratul Traian, Al. Macedonski, C. R. Motru, Sf. Apostoli, Eugeniu Carada, România Muncitoare, C.D. Fortunescu

09:00 – 17:00

Calafat

PTA 1 Ciupercenii Vechi

12:00 – 15:00

Craiova

PT 475 – cartier 1 Mai, străzile: Dr. St. Berceanu, Dr. M. Cănciulescu, Popoveni, Măceşului, blocurile: I 32, I 33, I 34, I 35, I 36, I 37, I 38, I 39, I 40, I 41, I 42, I 43, I 44, 104

09:00 – 16:00

Celaru

PTA 2 Ghizdăveşti

09:00 – 17:00

Bulzeşti

PTA Înfrăţirea, PT terţ – PT Gospodărie Apă Înfrăţirea

09:00 – 17:00

Calafat

PTA 1 Golenţi

08:00 – 16:00

Gighera

PT SPP 2, PT terţ – PT SPP 3 Măceşu

08:30 – 16:30

Işalniţa

PT terţ – PT Seaprod

25.05

09:00 – 16:00

Craiova

PT 548 – str. Calea Bucureşti, A I .Cuza, M 15, M 15 A, M 15 B, M 16 A, M 16 B, M 17 A, M 17 B, M 17 C, M 18 A, M 18 B, M 18 C, M 19 A, M 19 B, M 19 C, M 19 D, M 19 E

09:00 – 17:00

Podari, Ţuglui

PT Vinalcool Podari, PT 6, 7, 9 Podari, PT CRR Podari, Livezi, Gura Văii, Vîrîţi (Jiul), Glod, Ţuglui – integral, PT terţi – PT SA Livezi, PT SC Orca, PT Orange Podari, PT Staţie Epurare Podari, PT Stel Star, PT Vodylas, PT Epurare Apă Podari

08:00 – 16:00

Măceşu de Sus

Măceşu de Sus – integral, PT Sediu IELIF (TCIF), PT SPP 4 Măceşu, PT SPP 6 (PC 8), PT SRP 6, PT SPP 8, PT terţi: PT SPP 9, PT SPP 18, PT OUAI Bârca

10:00 – 16:00

Poiana Mare

PTA 1 Tunarii Noi, PT UM Tunarii Noi, PT SMA Poiana Mare, PTA 1, 2 Tunarii Vechi. PT Batoze Tunarii Vechi, PT SRP 3A Tunarii Vechi, PT SMA Piscul Vechi, PTA 1, 2 Piscu Nou, PT Moară Piscul Nou, PT terţi: PT Staţie Pompare Tunarii Vechi, PT SRP 2A

09:00 – 17:00

Bistreţ

Catane, Bistreţ, Plosca, Brânduşa – integral, PT terţi: PT Staţie Apă Catane, PT Gospodărie Apă Bistreţ, PT Moară Bistreţ – Le Moulin, PT Staţie Epurare Bistreţ, PT Leoveanu

09:00 – 17:00

Bucovăţ

PTA Leamna de Jos – circuite JT 2, 4, 5

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.