Învățământ profesional dual cu Alro, Prysmian, Bekaert şi Pirelli

Home Educație Învățământ profesional dual cu Alro, Prysmian, Bekaert şi Pirelli
Învățământ profesional dual cu Alro, Prysmian, Bekaert şi Pirelli

Trei clase de învăţământ profesional dual vor funcţiona, în judeţul Olt, din următorul an şcolar, Alro, Prysmian, Bekaert şi Pirelli fiind operatorii economici care îi vor susţine pe elevi.

Inspectorul şcolar general al ISJ Olt, Adrian Bărbulete, a declarat că operatorii economici de pe platforma industrială a municipiului Slatina au solicitat trei clase de învățământ dual.

Astfel, Alro a solicitat o clasă cu două calificări: electrician exploatare joasă tensiune – 14 locuri şi electronist aparate și echipamente – 14 locuri. Solicitarea a fost făcută către Colegiul Tehnic Metalurgic.

Prysmian va susţine o altă clasă, tot cu două calificări, la Colegiul Tehnic „Alexe Marin”: electrician exploatare joasă tensiune – 14 locuri şi electronist aparate și echipamente – 14 locuri.

Cei de la Bekaert şi Pirelli vor susţine o singură clasă, cu următoarele calificări: electronist aparate și echipamente – 7 locuri şi Mecanic utilaje și instalații în industrie – 7 locuri, pentru Bekaert şi electronist aparate și echipamente – 7 locuri şi mecanic utilaje și instalații în industrie – 7 locuri, pentru Pirelli. Cei doi operatori au făcut solicitarea către Colegiul Tehnic Metalurgic.

În acest an şcolar, funcţionează deja o clasă de învăţământ profesional dual, la Colegiul Metalurgic Slatina, susţinută de Alro. Cei 28 de elevi fac practică la agentul economic, care pe lângă o bursă de 200 de lei le acordă şi o masă caldă. În plus, ei primesc încă 200 de lei de la Ministerul Educaţiei.

Învăţământul profesional dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice: este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.