„ŞCOALA ÎN SIGURANŢĂ” unul dintre obiectivele jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova 

Home Oltenia Dolj „ŞCOALA ÎN SIGURANŢĂ” unul dintre obiectivele jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova 

Luni, 27 noiembrie a.c., cadre militare din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, alături de reprezentanți ai Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, precum și de reprezentanţi ai Liceului Tehnic ”Costin D. Nenițescu” din Craiova, au desfăşurat la sediul acestei instituții, activităţi educativ-preventive la care au participat elevii claselor a IX – XII, în vederea creşterii gradului de siguranţă civică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, precum și formarea şi dezvoltarea la elevi a responsabilităţii faţă de şcoală, familie şi societate.

În cadrul programului de prevenire „ŞCOALA ÎN SIGURANŢĂ” ce are ca scop prevenirea şi combaterea violenţei în instituţiile de învăţământ, obţinerea şi verificarea informaţiilor referitoare la situaţiile de risc privind iminenţa unor acte de tulburare a procesului instructiv educativ, au fost desfăşurate activităţi specifice programului mai sus menţionat, prin care le-au fost prezentate elevilor următoarele:

  • identificarea surselor de conflict care generează manifestările violente în rândul

elevilor şi analizarea periodică a situaţiei din unităţile de învăţământ, în special în ceea ce priveşte actele de violenţă, sancţiunile contravenţionale aplicate minorilor, faptele penale constatate pe timpul misiunilor specifice;

  • crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autoritaţi şi familie pentru identificarea monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă prin inplicarea tuturor factorilor educaţionali;
  • prevenirea factorilor de risc privind consumul de alcool, tutun, substanţe psihotrope şi substanţe etnobotanice şi corectarea comportamentelor prin comunicare verbală ori consiliere psihologică de specialitate.
  • învăţarea de comportamente şi abilităţi pro sociale prin reamintirea bunului simţ înfamilie şi societate, a autocontrolului şi autostăpânirea diverselor impulsuri regretabile şi uneori ireversibile în prevenirea şi combaterea agresivităţii.
  • oferta educaţională precum şi condiţiile de participare la concurs pentru admiterea îninstituţiile de învăţământ aparţinând M.A.I;

De asemenea, au fost distribuite materiale informative şi s-au purtat discuţii cu elevii, accentul fiind pus pe cunoaşterea evoluţiei şi istoricului Jandarmeriei Române, a rolului pe care instituţia îl are în sistemul de ordine şi siguranţă publică, precum si cunoaşterea, respectarea legislaţiei şi dezvoltarea sănătoasă a societăţii româneşti.

Această acţiune s-a bucurat de receptivitate din partea celor peste 100 de elevi, care şi-au manifestat interesul, prin multitudinea de întrebări adresate jandarmilor şi s-a finalizat cu prezentarea unor materiale video, precum și cu prezentarea unor studii de caz privind implicarea minorilor în comiterea unor fapte antisociale, cu scopul de a descuraja intenția de apartenență a elevilor în cadrul grupurilor de persoane cu comportament violent, care influenţează şi afectează echilibrul civic şi climatul de ordine publică.

          Personalul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova desfăşoară asemenea activităţi prin programele proprii de acţiune, precum şi în baza parteneriatelor educaţionale încheiate cu instituţii de învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova şi judeţul Dolj, astfel încât elevii să cunoască cadrul legislativ pe anumite domenii de interes, reducându-se astfel numărul faptelor de natură să afecteze siguranţa şi liniştea acestora şi a activităţii educative.

 

 

Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul – GJMb Craiova