Actualitate, Oltenia, Social

Cine poate beneficia de „Prima chirie”

Din luna iunie, Ministerul Muncii, prin Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă alocă subvenție pentru plata chiriei celor care au un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 de kilometri de domiciliul. În primele două luni de la demararea programului „Prima chirie”, numai 15 persoane s-au înscris pentru a obține subvenția care este de maximum 75% din valoarea chiriei, dar nu mai mult de 900 de lei pe lună. Nu oricine poate beneficia însă de acest sprijin.

Conform normelor de aplicare a programului publicate pe site-ul Ministerului Muncii, prima se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceștia – dacă sunt persoane singure – sau împreună cu familia, nu depășesc 5.000 de lei/lună.

Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar.

În cazul în care persoanele aflate în șomaj se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă.

Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele îndreptățite trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate în lege, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Totodată, arată Ministerul Muncii, veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt: venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din pensii; venitul minim garantat; indemnizaţia de şomaj; stimulentul de inserţie; indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului.

Prima de relocare se acordă lunar, începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii, se mai arată pe site-ul Ministerului Muncii.

Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât și cele lunare, se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate.

Previous ArticleNext Article
Comentarii
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE