Educație, Olt, Oltenia

Nouă posturi de inspector şcolar, scoase la concurs de ISJ Olt

Nouă posturi de inspector şcolar, din care patru cu jumătate de normă, sunt scoase la concurs de ISJ Olt, candidaţii urmând să susţină probele în perioada 22 – 26 mai.

Funcţiile scoase la concurs de Inspectoratul Școlar Județean Olt sunt următoarele: inspector școlar pentru limbi moderne – normă întreagă, inspector școlar pentru informatică – jumătate de normă, inspector școlar pentru fizică – normă întreagă, inspector școlar pentru geografie – normă întreagă, inspector școlar pentru educație fizică-sport – normă întreagă, inspector școlar pentru minorități naționale – jumătate de normă, inspector școlar pentru învățământ special – jumătate de normă, inspector școlar pentru proiecte educaționale – normă întreagă, inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale – jumătate de normă.

Dosarul pentru înscrierea la concurs poate fi depus, în perioada 21 aprilie – 5 mai 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt. Probele se vor desfășura în perioada 22 – 26 mai 2017, tot la sediul ISJ Olt.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master; este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar; a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs; nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical; este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale 1/2011.

129 de dascăli olteni susţin, joi, Definitivatul

Pe de altă parte, 129 de dascăli olteni susţin, joi, Examenul Naţional de Definitivare în Învăţământ, cei mai mulţi candidaţi fiind educatori şi învăţători.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Olt, Mirela Paraschiv, a declarat că, iniţial, s-au înscris pentru a participa la Examenul Naţional de Definitivare în Învăţământ 145 de candidaţi din judeţ. Cu toate acestea, doar 129 dintre ei au fost admişi pentru a participa la examen. Ceilalţi, fie nu s-au prezentat la validarea dosarului, fie s-au retras din concurs, fie au avut dosarul incomplet.

Cei mai mulţi candidaţi care participa la Examenul Naţional de Definitivare în Învăţământ sunt educatori – 26, învăţători – 17, profesori de educaţie fizică – 15,

profesori de limba engleză – 13, profesori de limba română – 12.

Din dorinţa de a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanţei de vară, Ministerul Educaţiei a stabilit ca această probă să aibă loc în data de 20 aprilie 2017.

Susţinerea propriu-zisă a fost precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecții de specialitate la clasă și, în plus față de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal.

Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul Bine sau Foarte bine – condiții care se mențin din sesiunile anterioare – candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de şapte la fiecare dintre probele respective.

Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas opt, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.

Definitivatul este examenul care le dă profesorilor dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. După definitivare, evoluţia în carieră se realizează prin gradul didactic II şi gradul didactic I.

Profesorii care nu reușesc să promoveze examenul de definitivat după trei încercări succesive vor putea da examenul a patra oară numai după un an de practică pedagogică și cu achitarea unei taxe.

Noile reglementări au fost introduse, la începutul lunii decembrie, printr-o ordonanță de urgență care aduce mai multe modificări la Legea Educației Naționale. Actul normativ reglementează și forma de echivalare a gradului didactic I pentru personalul didactic care a obținut titlul științific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul științelor educației și care îndeplinește cumulativ condițiile de formare inițială și condițiile de vechime la catedră, de minimum patru ani de la obținerea definitivării în învățământ.

Previous ArticleNext Article
Comentarii
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE